Restaurant Tavola
Maršala Tita 50

71000 Sarajevo
+387 (0)33 222 207 
info@tavola.ba